Ledenvergadering in het vervolg digitaal!

De algemene ledenvergadering is gehouden op 15 maart 2022. Door de zeer beperkte opkomst heeft de bestuur voorgesteld de ledenvergadering in het vervolg digitaal te houden. De ledenvergadering is hiermee akkoord gegaan. Dit houdt in dat de onderwerpen die tijdens de vergadering worden behandeld in het vervolg per mail worden aangeboden. Als het om besluiten gaat, die goedkeuring […]