Over Speeltuin Schöneveld

Speeltuin Schoneveld oude foto

Korte historie Speeltuin Schöneveld

In 1956 hebben enkele bewoners van de wijk Schöneveld de koppen bij elkaar gestoken om iets te doen voor de toenmalige jeugd. Na lang beraad is besloten om een speeltuin te starten. In overleg met de gemeente Doetinchem is er een terrein gevonden wat nu ligt op de hoek van de van Limburg Stirumlaan en de Heemskerklaan. In 1957 is de speeltuin geopend door de Burgemeester van Doetinchem. De speeltuin bestaat daarmee dit jaar (2024) 67 jaar.

Vereniging, Leden & Bestuur

Speeltuin Schöneveld is ondergebracht in een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. De oprichting is destijds door een notaris geregeld en in 2020 zijn de statuten van de vereniging gemoderniseerd (gewijzigd). Speeltuinvereniging Schöneveld is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

De hoogste macht van de vereniging is de ledenvergadering. De ledenvergadering beslist uiteindelijk over de vereniging en zij benoemt ook het bestuur. Onze vereniging telt momenteel circa 1.200 leden. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, dat momenteel bestaat uit 5 leden. Het dagelijks bestuur van de vereniging bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester.

De wijk Schöneveld in Doetinchem

Schöneveld is een naoorlogse wijk met hoofdzakelijk laagbouwwoningen nabij het centrum en kent geen specifieke wijkdelen. Wel is er in de bevolking een tweedeling waarvan de Van Hogendorplaan de splitsing maakt. Je zou kunnen zeggen dat deze straat de wijk splitst in een gedeelte van met name koopwoningen (Schöneveld Zuid) en een gedeelte sociale huurwoningen (Schöneveld Noord).

Er wonen circa 2.800 inwoners waarvan er relatief veel 65+ zijn. Maar hier moet bij vermeld worden dat er een groot woonzorgcentrum in de wijk staat. Dit woonzorgcentrum Schavenweide heeft een multifunctionele rol vanwege de ligging midden in de wijk. Publiekstrekker speeltuin Schöneveld is een voorziening die veel bewoners (niet alleen uit de wijk) trekt. Daarnaast bevindt zich er onder andere een buurtsuper (de Spar), tuincentrum Vriezen, Basisschool obs Hogenkamp en een praktijkschool voor voortgezet onderwijs.

In Schöneveld Noord is een groep bewoners actief, genaamd Projectgroep Schöneveld, die jaarlijks activiteiten voor en door de wijk organiseren.

Openingstijden

De volgende openingstijden gelden voor de periode 1 april 2024 tot en met 30 september 2024:

Maandag
10:00 uur – 17:00 uur
Dinsdag
10:00 uur – 17:00 uur
Woensdag
10:00 uur – 17:00 uur
Donderdag
10:00 uur – 17:00 uur
Vrijdag
10:00 uur – 17:00 uur
Zaterdag
13:00 uur – 17:00 uur
Zondag
13:00 uur – 17:00 uur

In de maanden oktober, november, december, januari, februari en maart is de speeltuin in het weekend gesloten.

Op feestdagen zijn we altijd gesloten. Bij extreme weersomstandigheden kan het zijn dat de openingstijden worden aangepast of dat de speeltuin wordt gesloten. Check daarom onze Facebook pagina voor berichten over onze openingstijden.

De laatste week van de zomervakantie vindt er altijd Kneuterkamp plaats in de speeltuin. Dat houdt in dat de speeltuin in die week dan van zaterdag t/m zaterdag gesloten is voor het publiek. Wij zullen dat ook op deze website en op Facebook melden.

Prijzen

Entree: €4,50 per persoon

Gezinslidmaatschap: €45,- per huishouden

Grootouders lidmaatschap: €45,- met eigen kleinkinderen

U kunt u inschrijven bij het loket.

Weet u niet zeker of u een abonnement wilt afsluiten? Probeer onze speeltuin gerust eens uit. Mocht u aan het eind van de speeldag toch een abonnement willen afsluiten wordt de betaalde dagentree in mindering gebracht op de contributie voor het lidmaatschap.

 

Gastouders

Gastouders kunnen informeren naar een speciaal gastouder lidmaatschap.

Scholen

Scholen kunnen een schoollidmaatschap afsluiten.

Groepen

Wilt u in de speeltuin een verjaardag vieren, een groepsevenement regelen, een schoolreisje organiseren of met een grotere groep komen informeer naar de mogelijkheden en onze groepskorting. Voor vragen of informatie: telefoonnummer 0314-342607 of klik op de onderstaande knop.